NeH godkänd i den tredje ISO 14001 revisionen

Pressmeddelande den 15 oktober 2014

 

NeH arbetar aktivt med hållbarhet och etik och moral. För att säkerställa att man gör så lite påverkan som möjligt på vår omgivning genomgick NeH en första hållbarhetscertifiering redan 2005. Sedan 2010 är NeH certifierade enligt ISO 14001 och har nu genomgått en tredje revision för att säkerställa att vi arbetar åt rätt håll.

 

Arbetet hållbarhet, etik och moral är centralt för NeH och för att säkra att vi gör det vi kan har NeH samarbetar numera NeH med BSCI, Business Social Compliance Initiative. Genom att agera med detta initiativ samarbetar NeH med flera av världens stora inköpsföretag - tillsammans kan vi göra mer.

 

“Att genomgå regelbundna revisioner säkerställer att vi är på tårna och inte slappnar av i arbetet med hållbarhet. Jag är stolt över alla på NeH som håller det högt på arbetsagendan.”, säger Peter Holm, VD på NeH.

 

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företag starka varumärken som kunder i Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Holm, VD, 070-211 9995     (www.neh.com)

Lars-Göran Gustafsson, Ekonomichef, 073-036 54 58

This web site was created by NeH 2017 © All rights reserved NeH Svenska AB, Nasta Herrgård, 702 27 Örebro, +46(0)19-14 60 00, info@neh.com