Datum: 4 maj 2015

Svenska Simförbundet förlänger sitt samarbete med NeH

Svenska Simförbundet och NeH inledde sitt samarbete för tre år sedan med fokus på simmärken och profilprodukter till förbundet. När samarbetet summerades kunde parterna
konstatera att det gått över förväntan och samarbetet har förlängts över 2018.

Att arbeta med Svenska Simförbundets simmärken kräver noggrann planering och snabb återkoppling för att kunna leverera mot satta mål. Distributionen är bred och ofta är ledtiderna korta, vilket ställer logistiken och produktionen på sin spets.

“Vi är mycket nöjda med den service som NeH har levererat de gångna åren. Alla funktioner på NeH som vi arbetar med är mycket serviceinriktade, vilket är en viktig anledning till att vi vill arbeta vidare med NeH”, säger Stefan Friberg Svensson, marknadschef på Svenska Simförbundet.

NeH har en bred ambition inom svensk idrott och har avtal med RF såväl som direkt med flera förbund.

”Det är ett sant nöje att få arbete med ett av Sveriges största idrottsförbund och få möjlighet att vara del av den glädjen som ett klarat simmärke innebär för märkestagarna. Det är en ynnest att få leverera dessa märken samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för att Svenska Simförbundet ska stärka sin position genom våra produkter och våra partners”, säger Peter Holm VD på NeH

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företag starka varumärken som kunder i Sverige, Norge och Finland.
Kontakter

Stefan Friberg Svensson
marknadschef Svenska Simförbundet
070-415 48 93

Peter Holm
VD NeH
070-211 99 95