Svenska Simförbundet förlänger sitt samarbete med NeH

Pressmeddelande den 4 juni 2015 

 

Svenska Simförbundet och NeH inledde sitt samarbete för tre år sedan med fokus på 

simmärken och profilprodukter till förbundet. När samarbetet summerades kunde parterna 

konstatera att det gått över förväntan och samarbetet har förlängts över 2018. 

 

Att arbeta med Svenska Simförbundets simmärken kräver noggrann planering och snabb 

återkoppling för att kunna leverera mot satta mål. Distributionen är bred och ofta är ledtiderna 

korta, vilket ställer logistiken och produktionen på sin spets. 

 

“Vi är mycket nöjda med den service som NeH har levererat de gångna åren. Alla funktioner 

på NeH som vi arbetar med är mycket serviceinriktade, vilket är en viktig anledning till att vi 

vill arbeta vidare med NeH”, säger Stefan Friberg Svensson, marknadschef på Svenska 

Simförbundet. 

 

NeH har en bred ambition inom svensk idrott och har avtal med RF såväl som direkt med flera 

förbund. 

 

”Det är ett sant nöje att få arbete med ett av Sveriges största idrottsförbund och få möjlighet 

att vara del av den glädjen som ett klarat simmärke innebär för märkestagarna. Det är en 

ynnest att få leverera dessa märken samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för att Svenska 

Simförbundet ska stärka sin position genom våra produkter och våra partners”, säger Peter 

Holm VD på NeH 

 

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina 

kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och 

evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla 

nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företag starka varumärken som 

kunder i Sverige, Norge och Finland. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Stefan Friberg Svensson, marknadschef Svenska Simförbundet, 070-415 48 93 

(svensksimidrott.se

Peter Holm, VD NeH, 070-211 99 95 (neh.com

This web site was created by NeH 2017 © All rights reserved NeH Svenska AB, Nasta Herrgård, 702 27 Örebro, +46(0)19-14 60 00, info@neh.com