Tieto väljer NeH som profilproduktleverantör

Pressmeddelande den 9 september 2014

 

Tieto genomförde en omfattande upphandling när de skulle välja ny leverantör av profilprodukter. Det fanns flera anledningar till att NeH valdes, men de viktigaste var NeH’s helhetskoncept med samtliga tjänster i egen regi samt OnDemand som ger god flexibilitet för Tieto att anpassa produkter för respektive funktion.

 

“Det är mycket stärkande när vi vinner kunder genom en upphandling som vi tidigare inte har arbetat med i någon form. Flera av våra nya kunder har vi erfarenhet av via olika evenemang. Vi är mycket glada till att få arbeta Tieto och de har gett oss stöd för att det vi arbetar mot stämmer med marknadens behov.”, säger Peter Holm, VD på NeH.

 

NeH är ett av Sveriges ledande företag inom profilprodukter som arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar NeH sin kunskap inom profilprodukter och evenemang med ett starkt engagemang och intresse för att ständigt innovera och utveckla nya produkter och tjänster för sina kunder. NeH har många företag starka varumärken som kunder i Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, vänligen kontakta:

NeH: Peter Holm, VD, 070-211 9995     (www.neh.com)

This web site was created by NeH 2017 © All rights reserved NeH Svenska AB, Nasta Herrgård, 702 27 Örebro, +46(0)19-14 60 00, info@neh.com