DESIGN

Arbetet med att utveckla designen är en iterativ process som utförs i nära samarbete med kunden. Utgångspunkten i designprocessen är briefen och kundens visuella identitet. Processen omfattar följande steg:

• Kund brief
• Förstudie och analys
• Skisser och moodboards
• Produktdesign
• Produktprover
• Godkända produkter redo för produktion

NeH har lång erfarenhet av att hantera designprocessen. Det är viktigt att notera att design inte stannar vid själva produkten, även emballage, hang-tags med säljande budskap, exponering etc. är viktiga delar av det slutgiltiga designkonceptet.
Trendbevakning är en kontinuerlig process där flera kanaler används:

• Leverantörer
• Utställningar
• NeH-personal i Kina
• Frekventa besök i Kina av NeH’s personal
• Partners

This web site was created by NeH 2017 © All rights reserved NeH Svenska AB, Nasta Herrgård, 702 27 Örebro, +46(0)19-14 60 00, info@neh.com