Datum: 24 augusti 2017

NeH utökar maskinparken med sexbladig transferkarusell

NeH har investerat ytterligare till den egna produktionshallen. Den nya ”karusellen” har sex stycken individuella stationer vilket möjliggör tryck av över 1000 t-shirts i timmen när den är bemannad av två operatörer. Maskinen som kan opereras både i automatisk och manuellt läge är CE märkt och uppfyller de högsta industrinormerna vad det gäller arbetsskydd och miljö.

Maskinen installerades kvartal 2 år 2017 och är sedan kvartal 3 i full gång efter inkörning och utbildning av operatörer.
För frågor angående NeH Produktion vänligen kontakta Gabriel.
http://mediabank.neh.com/neh.com/press/transferkarusell.png
Kontakter
Gabriel Losell
Assisterande produktionsansvarig
070-611 9744
production@neh.com