ONE STOP SHOP

Totalleverantör

NeH har utvecklat totallösningar för samtliga produktområden - ett ”one stop shop” för profilprodukter. Processen har designats för att effektivt optimera flexibilitet och skalfördelar, allt för att möta kundens mål och behov. För att kunna göra detta har NeH egna resurser i hela värdekedjan. Kritiska funktioner är:

• Affärsutveckling
• Projekt- och produktstyrning
• Design- och konceptutveckling
• Inköp
• Produktion
• Logistik och lager
• Webblösningar

Hela leveransen styrs av kundens dedikerade kundkontakt som också ansvarar för kommunikation och utvärdering av projekten.

SPECIALKOLLEKTION ELLER INTE

Profilprodukt och koncept, från idé till förpackad produkt

En viktig kapacitet i NeH:s totallösning är möjligheten för kunden att designa sin egen kollektion och få den producerad i lämpliga fabriker beroende på produkt och volym. NeH har lång erfarenhet av att designa skräddarsydda kollektioner och har för att på ett effektivt sätt ombesörja denna typ av tjänster egna resurser för att kvalitetssäkra hela värdekedjan. NeH designar hela produkten inklusive emballage, hang-tags med säljande budskap, exponering, etc.

NeH PRODUKTOMRÅDEN

Alla produktområden är täckta...

NeH har idag ett komplett sortiment för att kunna möta sina kunders behov. Utöver sortimentet har NeH också utvecklat affärsmodeller för varje område som gör samarbetena effektiva.
Vi erbjuder idag lösningar för:

• Profilprodukter
• Promotionartiklar
• Sport- och friskvårdsprodukter
• Personalkläder
• Exponeringsmaterial
• Evenemang
• Klubbar och förbund

Nyckelfunktioner för att kunna erbjuda ”one stop shop”

Begrepp

NeH Labs

NeH kopplar samman designers, affärsutvecklare och inköpare på NeH Labs för att säkerställa att vi kan erbjuda kreativa, genomförbara lösningar för våra kunder.

Begrepp

Inköp och miljö

För att säkerställa att NeH på ett så hållbart sätt som möjligt kan köpa in produkter har vi etablerade inköpskontor i Sverige och Kina.

Begrepp

Varumärken

NeH har egna varumärken och exklusiva distributionsavtal för företagsförsäljning med flera starka varumärken som möjliggör stor anpassningsförmåga till kundernas behov.

Begrepp

Integrerat produktions- och logistikcenter

I Örebro har NeH 5000 m2 för produktion, lager och logistik. Med stor egen produktionskapacitet i anslutning till lager- och logistikfunktioner kan NeH erbjuda hög flexibilitet och mycket snabba leveranstider, vilket ger kunderna kostnadseffektiva lösningar med minimal kapitalbindning.

Begrepp

Webbplattform

NeH har utvecklat en egen webbutikslösning som är fullt integrerad med sitt ERP-system. Detta ger NeH möjligheten att fullt ut anpassa webbutikerna efter kundernas behov och uppdatera dem med korta ledtider.

Begrepp

Evenemang

NeH kan erbjuda alla delar till evenemang oberoende storlek (från det lilla företagsevenemanget till VM i ishockey). NeH tar fram dedikerade kollektioner, bygger butiker och aktivitetsområden, ansvarar för försäljningen på plats och via webben.